menuordersearch
oumghandisheh.ir

کتاب ساخت فیلم به زبان ساده , بهروز فرجی

مشاهده سبد خرید

تومان
linkedininstagraminstagramaparatlenzor
اندیشه خود را ماندگار کنید 02188102775
heder
معرفی کوتاه

.کتاب  حاضر .. حاصل سی سال تجربه اندوزی نویسنده از هنر فیلمسازی اش است که درک و دریافت شخصی ا ش را از حرفه‌ی شریف  فیلم‌سازی به مدد هنرجوی مشتاق و علاقمند به فیلم بیاید و او را نه به عنوان دونده‌ی دوهای سرعت که در مقام رونده‌ی صادق دوهای استقامت یک گام به جلو ببرد.

نویسنده در طول تهیه‌ی این کتاب پیوسته کوشیده است تا دانسته هایش را با ساده‌ترین کلمات و در کمترین حجم نوشتاری ممکن به مخاطبان ارائه دهد. لذا این ساده‌گویی سبب شده است تا کتاب حاضر از پیچیدگی‌های زبانی غیرضرور رهایی یافته و برای عموم قابل فهم و بیش از همه قابل استفاده باشد

 

 

بخشی از مطالب

انتخاب موضوع

یکی ازسخت ترین ودرعین حال زیباترین بخشهای کارفیلم نامه نویسی انتخاب موضوع یا مضمون است. موضوع یا مضمونی که بتواند تمامی جنبه های مورد نظر(درارتباط با جلب تماشاگر) را درخود مستترداشته وآنان را جلب نماید.

فراموش نکنیم که فیلم دروهله‌ی نخست باید سرگرم کننده باشد. تماشاگری که متحمل هزینه شده وساعتها درتاریکی سالن سینما به تماشای آن نشسته است؛ باید درپایان با خاطری آسوده وذهنی آزاد به ادامه‌ی فعالیتهای روزمره‌ی خود بپردازد. دروهله های بعدی‌ست که چنانچه فیلم ازپیام یا رویکرد اجتماعی/ اخلاقی خاصی برخورداربود؛ دراین صورت به رسالت خویش جامه‌ی عمل پوشانده وموثرواقع شده است.

همانطورکه قبلاً هم به آن اشاره شد؛ نویسنده، موضوع نوشته یا داستانش را ازمحیط پیرامون خودش می‌گیرد. درواقع جامعه بزرگترین آموزگاروعمده ترین الهام بخش نویسندگان دررسیدن به موضوع  نوشته هایشان بوده وهست.

ما هرروزه با حوادث ریزودرشت زیادی درمحیط زندگی، کاریا تحصیل خود مواجه ایم. حوادثی که عموماً به سادگی هرچه تمامترازآنها عبور می‌کنیم؛ اما برخی ازآنها چنان درعمق وجودمان رخنه می‌کنند و احساسمان را به بازی می‌گیرند که گویی گذشتن ونیاندیشیدن به آنها چندان هم ساده نیست. شاید عدم ماندگاری بسیای ازحوادث به دلیل اهمیت نداشتن یا تکراری بودنشان باشد؛ اما هیچ فکرکرده ایم علت آن دسته ازحوادثی که ما را پیوسته به خود فراخوانده ودرذهنمان ریشه دوانیده‌اند؛ چیست!؟به طورنمونه:

هرروزه کودکان خردسال زیادی برای درمان بیماری شان روانه‌ی بیمارستانها می‌شوند؛ اما چنانچه بدانید یکی ازاین کودکان قربانی کودک آزاری والدین خود شده وتمامی تنش زیرداغ سیخ یا سیگار، کبود شده است؛ چه احساسی خواهید داشت!؟

هرروزه اجساد قابل توجهی براثرفوت روانه‌ی گورستانهای عمومی شهرمی شوند؛ اما اگربفهمید که یکی ازآنها قربانی یک سرقت مسلحانه، تجاوزی ناجوانمردانه یا غفلت پدری وامانده درفقر و تنگدستی بوده است؛ چه احساسی خواهید داشت. آیا هنوزبرخورد شما با همه‌ی آنها یکی ست!؟

واژه‌ی قهرمانی نزد شما چه معنایی دارد. آیا احساس قلبی شما درقبال کسی که قهرمان یکی ازرشته های ورزشی‌ست با کسی که قهرمان ملی وفاتح سنگرهای بیشماردشمن درجبهه های خونبارجنگ است؛ همسان خواهد بود!؟

پرواضح است که ذکرمواردی ازاین دست صرفاً به منظوراهمیتی‌ست که حوادث پیش رودارند. شاید هم ارزششان به میزان بهایی‌ست که ما به آنها می‌دهیم. قطعاً اتفاقات زیادی درزندگی همه‌ی ما رخ می‌دهد که بی تردید تمامی آنها شایسته‌ی بذل توجه ودرج دردفترخاطرات روزانه را ندارند. ظاهراً خاطراتی به این کتابچه راه می‌یابند که به نوعی دلمان را لرزانده یا تاثیربه سزایی درروند روبه رشد زندگی شخصی وعمومی ما داشته باشند.

به هرحال انتخاب موضوع، محتوا یا مضمون بهانه ای‌ست تا به ثبت و ضبط آن بپردازیم وبا ذکرنتایج تلخ وشیرینی که با خود دارد؛ درقالب رسانه ای خاص به اسم فیلم درجهت بهروزی وبهکامی خود ودیگران بکوشیم.

فهرست مطالب

 

دیباچه

کارگردانی چیست؛ کارگردان کیست

مقدمه

فیلم وسینما

تاریخ مختصرسینما

زبان فیلم

اندازه

لنز

زاویه

حرکت

نور

رنگ

کند وتند شدن تصاویر

اپتیکال ها

میزانسن

خط فرضی

توالی زمانی

تداوم منطقی نورورنگ

کارگردانی چیست؟

کارگردان کیست!؟

فیلم نامه چیست؛ فیلم نامه نویس کیست

فیلم نامه

بخشی از یک فیلمنامه

انتخاب موضوع

دسته بندی مضامین

ساختارنمایشی فیلم نامه

نمودارداستانی

استفاده ازتکنیکهای رایج

بازیگر کیست؛ بازیگری چگونه است

مقدمه

بازیگری برای سینما و تئاتر

کمیت ها وکیفیت ها

شخصیت شناسی

تحول تدریجی درحس (کرشندو) وشخصیت

وسایل بازی

برخورداری ازتوانایی های جنبی

آشنایی با روند تولید فیلم درایران

مثلث معروف

پیش تولید

ترکیب گروه های فیلم سازی

گروه کارگردانی

گروه فیلمبرداری

گروه صدابرداری

گروه طراحی صحنه ولباس

گروه گریم (چهره پردازی)

گروه تولید وتدارکات

گروه بازیگران

گروه حمل ونقل

گروه پذیرایی وخدمات

مرحله‌ی فنی فیلم

پروانه‌ی نمایش

پخش

اکران

آرشیو3

 

نمودار تغییر قیمت
شرکت سازنده