google-site-verification=BXEvBwgLLf1nLiquuSvKhxvUxKLBypmdr_JSue2w7Js
menuordersearch
oumghandisheh.ir

مبانی ارتقاء سلامت , 238 صفحه، 8.23 مگابایت، زبان فارسی، EPUB، شابک: 2-790-289-964-978 نویسنده : افسانه زرقی، طاهره دهداری ، علی رمضان خانی ناشر : انتشارات نظری

مشاهده سبد خرید

تومان
linkedininstagraminstagramaparatlenzorpinterestcloobtwiter
اندیشه خود را ماندگار کنید 02188102775
heder
مبانی ارتقاء سلامت
مدل کالا
238 صفحه، 8.23 مگابایت، زبان فارسی، EPUB، شابک: 2-790-289-964-978 نویسنده : افسانه زرقی، طاهره دهداری ، علی رمضان خانی ناشر : انتشارات نظری
تصاویر بیشتر
مبانی ارتقاء سلامت
(0)
(0)
238 صفحه، 8.23 مگابایت، زبان فارسی، EPUB، شابک: 2-790-289-964-978 نویسنده : افسانه زرقی، طاهره دهداری ، علی رمضان خانی ناشر : انتشارات نظری
وضعیت کالا : موجود
تعداد عدد
قیمت کالا
16,000 تومان
عمق اندیشه ، عمق انديشه ، سایت عمق اندیشه ، انتشارات نظری ، انتشارات نظری یوسف آباد ، انتشارات نظري ، سایت انتشارات نظری ، کتاب های سلامت انتشارات نظری ، کتاب های انتشارات نظری ، مبانی ارتقاء سلامت ، مبانی ارتقاء سلامت طاهره دهداری ، مبانی ارتقاء سلامت ، مبانی ارتقای سلامت ، کتاب مبانی ارتقاء سلامت ، دانلود کتاب مبانی ارتقاء سلامت ، دانلود کتاب مبانی ارتقاء سلامت pdf ، دانلود pdf کتاب مبانی ارتقاء سلامت ، مفهوم ارتقاء سلامت ، مفهوم ارتقای سلامت ، ديدگاه بوم شناختی در ارتقاء سلامت ، اهداف ارتقاء سلامت ، الگوي تونيز ، الگوي کاپلان و هولند ، الگوی ارتقاء سلامت پندر ، الگوی ارتقای سلامت پندر ، الگوی ارتقا سلامت پندر ، مدل ارتقاء سلامت پندر ، الگوهای برنامه ریزی در ارتقاء سلامت ، افسانه زرقی ، دکتر افسانه زرقی ، دکتر افسانه زرقی مطب ، بیوگرافی دکتر افسانه زرقی ، خانم دکتر افسانه زرقی ، خ دکتر افسانه زرقی ، طاهره دهداری ، دکتر طاهره دهداری ، مقالات طاهره دهداری ، ایمیل دکتر طاهره دهداری ، دکتر علی رمضانخانی ، علی رمضانخانی ، سلامت پروری ، برنامه ریزی ارتقاء سلامت ، برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری ، برنامه ریزی ارتقای سلامت ، کتاب برنامه ریزی ارتقا سلامت ، برنامه ریزی برنامه های ارتقاء سلامت ، از سری کتاب های ارتقاء سلامت ، 978 964 289 790 2 ، 9789642897902 ،
معرفی کوتاه

ارتقاء سلامت فرآيندي است که هدف آن توانمند سازي مردم براي افزايش کنترل آنها بر سلامت خويش و در نهايت بهبود مستمر سلامت خود و جامعه اي است که در آن زندگي مي کنند. همگام با تحولات رخ داده در زمينه سلامت و بيماري‏‏، ارتقاء سلامت بعنوان يک رشته جوان و پويا توانسته است جايگاه خود را در سيستم و نظامهاي بهداشتي جهان پيدا کند. نظام بهداشتي کشور ما نيز بايستي از حالت درمان محوري صرف خارج شده و هر چه بيشتر به سمت ارتقاء سلامت جهت داده شود.

   در ايران آموزش درسي با عنوان ارتقاء سلامت در سالهاي اخير عموميت يافته است و کمبود منابع فارسي که با سرفصلهاي تعيين شده اين درس مطابقت داشته باشد احساس مي گردد. هدف اصلی از تدوین کتاب حاضر ارائه اصول و مبانی نظری ارتقاء سلامت می باشد. کتاب حاضر یک کتاب کمک آموزشی است که بر اساس سرفصلهای درس ارتقاء سلامت دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت طراحی شده است. کتاب حاضر مي تواند منبع مفيدي برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسي ارشد و دکتری در رشته های مختلف علوم بهداشتی، مامایی، پرستاری، پزشکی عمومی و سایر رشته های مرتبط باشد.

   کتاب حاضر دارای 8 فصل است. فصل اول حاوی مباحثی مانند تاریخچه پيدايش ارتقاء سلامت، تعاریف، اصول، چارچوب، پیش نیازها، راهبردها، قلمرو ارتقاء سلامت، مفهوم توانمدسازی، دیدگاه بوم شناختي، نقش آموزش بهداشت در ارتقاء سلامت و صلاحیتهای حرفه ای لازم برای مجریان ارتقاء سلامت است. در این فصل خواننده می تواند بینش و دید کلی در زمینه ارتقاء سلامت به دست آورد.

   در فصل دوم کتاب پیرامون اهداف و ارزشها در ارتقاء سلامت بحث می گردد  که در واقع یک مبحث مهم در ارتقاء سلامت است.

 

با توجه به اهمیت نیاز سنجی، برنامه ریزی و ارزشیابی در برنامه های ارتقاء سلامت، فصل سوم و چهارم این کتاب به شناسایی نیازها و اولویتها ، مراحل و گامهای برنامه ریزی و ارزشیابی در ارتقاء سلامت اختصاص می یابد و طی این فصول خواننده اطلاعاتی پیرامون شناسایی نیاز و انواع روشهاي قابل استفاده برای نیازسنجی کسب کرده و با فرایند برنامه ریزی و ارزشیابی در ارتقاء سلامت آشنا می گردد.  از آنجا که مداخلات ارتقاء سلامت در مکانهای متعددی قابل اجراست و مداخله در هر مکان توجهات ویژه خویش را می طلبد، لذا در فصل پنجم مکانهای مهمی که ارتقاء سلامت در آنها قابل اجراست توضیح داده شده و ویژگیها و اهمیت این مکانها مورد بحث قرار داده می شود.

   در فصل ششم کتاب حاضر خلاصه ای از مباحث موجود در کنفرانسهای بین المللی ارتقاء سلامت که تا کنون برگزار شده اند آورده شده است.

   در فصل هفتم و هشتم نیز برخی از الگوهای ارتقاء سلامت مورد بحث قرار می گیرد. باید توجه داشت که الگوها و تئوریهای قابل کاربرد در مداخلات ارتقاء سلامت بسیار زیادند و نیازمند بررسی و پرداختن در قالب کتب دیگری هستند. لذا در فصول آخر خواننده با تعدادی از الگوهای ارتقاء سلامت آشنا می گردد.

   در فصل نهم کتاب اهمیت ارتباطات در ارتقاء سلامت شرح داده می شود. در این فصل مباحثی پیرامون اهميت ارتباط در ارتقاء سلامت، مفاهيم عمومي ارتباط، تعريف ارتباط بهداشتي و مراحل برنامه ريزي در ارتباط بهداشتي آورده شده است.

 

بخشی از مطالب

تعاریف ارتقاء سلامت

   واژه ارتقاء سلامت در تعریفی ساده توسط پیروان دو دیدگاه فردگرایانه و ساختارگرایانه، بعنوان یک راهبرد برای ارتقاء مثبت سلامت جمعیتها تعريف مي شود.

   ارتقاء سلامت يک حوزه گسترده می باشد که دربردارنده تلاشهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و آموزشي در جهت بهبود وضعيت سلامت جمعيت است. سازمان جهاني بهداشت در سال 1984 بيان مي دارد که ارتقاء سلامت يک راهبرد واسط بين مردم و محيط آنهاست و دو عنصر انتخابهاي فردي و مسئوليت پذيري اجتماعي براي سلامت را کنار هم مي آورد.

   در کل تعاریف زیادی برای ارتقاء سلامت وجود دارد مانند:

- ترکيبي از حمايتهاي سازماني، قانوني،‌ سياسي و آموزشي براي ايجاد شرايط زندگي به گونه ای است که منجر به سلامت افراد ،‌ گروهها يا جوامع گردد ( گرين و کروتر 1999).

- ارتقاء سلامت فرايند قادر سازي افراد در جهت افزايش کنترل آنها بر سلامتي خود و متعاقبا بهبود سلامتي آنها است.

- ارتقاء سلامت فرآيندي است که هدف آن توانمند سازي افراد براي افزايش کنترل آنها بر سلامت خويش و درنهايت بهبود مستمر سلامت خود و جامعه اي است که در آن زندگي مي کنند (1980 سازمان جهانی بهداشت) (3).

- تاناهيل1 در مقاله اي که در سال 2008 منتشر کرد تعريف جديدي از ارتقاء سلامت ارائه داد. او ارتقاء سلامت را افزايش سلامت مثبت و پيشگيري از بيماريهايي تعريف کرد که با سياستها، راهبردها و فعاليتهاي حوزه ها و بخشهاي زير همپوشاني دارند. اين بخشها عبارتند از:

1.  محيطهاي فيزيکي، اجتماعي و اقتصادي

  تنوع و تساوي

  1. آموزش و يادگيري
  2. خدمات و توليدات
  3. فعاليتهاي جامعه محور (100)

   در همه تعاريف پذيرفته شده است که عناصر فردی1 (سبک زندگی) و ساختاری2(مالی/ بوم شناختی)3 نقش اساسی را در راهبردهاي ارتقاء سلامت ایفا   می کنند. این دو عنصر حیاتی بوجود آورنده تعدادی از موضوعات جانبی اند. بعنوان مثال رویکرد سبک زندگی مرتبط با شناسایی و کاهش معنی دار رفتارهای پرخطر منجر به مرگ زودرس و ناخوشی می باشد.

   رویکرد ساختارگرایانه نیز تعدادی زیر شاخه دارد. این رویکرد می تواند بر مسائل قانونی و مالی همچون قانون بستن کمربند ایمنی و همچنین بر مسائل بوم شناختی و محیطی مانند کاشت درخت در اطراف شهرها متمرکز باشد. بطور کلی می توان گفت که ارتقاء سلامت مرتبط با این دو اصل و زیر شاخه های آنان است که در نهايت منجر به کاهش ناخوشی، بیماری و مرگ زودرس می شوند (6).

   کمیته ويژه تعريف کننده مفاهيم و اصول ارتقاء سلامت در سال 1978مشخصات اساسي ارتقاء سلامت را شامل موارد زير مي داند:

1. قادر کننده مردم براي داشتن کنترل بيشتر بر سلامتی خویش و پذيرش مسئوليت در زمينه سلامت خود.

  1.  جلب همکاري از بخشهايي غير از خدمات بهداشتي ( به سبب گوناگوني شرايط تاثير گذار بر سلامت).

3. ترکيب کننده همزمان روشها و رويکردهاي گوناگون مانند ارتباطات،‌ آموزش، قانونگذاري، منابع مالي، تغييرات سازماني، توسعه جامعه و فعاليتهاي محلي در برابر خطرات تهديد کننده سلامت.

4. تشويق کننده واقعي افراد جهت تصميم گيري و مشارکت در حل مسائل فردي و جمعي خویش و درگير کننده مشاغل بهداشتي ( بخصوص شاغلين در خدمات بهداشتي اوليه ) در امر آموزش و حمايت از سلامت. 

   بايستي در نظر داشت که ارتقاء سلامت زمينه مدار است و برنامه هاي خود را بر پايه نيازها و منابع موجود در جامعه طراحي مي نمايد. ارتقاء سلامت به هنگامي که در تلاش براي کاهش اثرات يک بيماري خاص يا شرايط ويژه است کمتر موثر    می افتد. در عوض ارتقاء سلامت درصدد بهبود شرايط زندگی جمعيت هدف می باشد.

   ارتقاء سلامت در مکانهاي متعددي مانند مدارس، اماکن مذهبي، محلهاي کار، محلهاي ارائه خدمات بهداشتي، ورزشگاهها، گروههاي خوديار، زندانها و غيره توسط مجريان با زمينه ها و شغلهاي متفاوت مانند پزشک، پرستار، متخصصان تغذيه، آموزش دهندگان بهداشت و غيره قابل اجراست. کارکنان بخش ارتقاء سلامت، سلامت را در دستور کار تصميم گيران قرار مي دهند و آنها را از پيامدهاي تصميم گيريهاي پيرامون سلامت آگاه کرده و ایشان را به پذيرش مسئوليت براي تامين سلامت عمومي دعوت مي نمايند (3).

   ارتقاء سلامت بعنوان یک علم جدید رشد پرشتابی در مفاهیم و اصول داشته است. تاناهیل بیان می دارد که این علم نو سبب شناسایی و توسعه رویکردهای مختلف به علت شناسی، تشخیص نیازها، مداخلات، ارزشیابی و تجزیه و تحلیل فرایندهای تغییر رفتار شده است.

   این علم از علوم و دیدگاههای چندی مانند علوم رفتاری، اپیدمیولوژی، روانشناسی و جامعه شناسی نشات می گیرد. در واقع می توان اذعان داشت که روانشناسی، جامعه شناسی و اپیدمیولوژی تغذیه کننده های اولیه ارتقاء سلامت و فعالیتهای آن بوده اند. فلسفه، خط مشي اجتماعی و بازاریابی نیز بعنوان دومین تغذیه کنندگان ارتقاء سلامت شناخته می شوند (6).

   ذکر این نکته اهمیت دارد که آموزش بهداشت با ارتقاء سلامت آمیخته شده است. در برخی منابع عنوان می شود که آموزش بهداشت و بازاریابی دو وسیله اساسی برای رسیدن به اهداف ارتقاء سلامت هستند. تعاریف ديگر ذکر کرده اند که ارتقاء سلامت ترکیبی از حمایتهای محیطی و آموزشی منجر به سلامت می باشد (7).  

فهرست مطالب

 مقدمه نویسندگان:5

مفهوم ارتقاء سلامت... 5

 مقدمه. 5  

تاریخچه ظهور ارتقاء سلامت... 5

تعاریف ارتقاء سلامت... 5

اصول کلیدی ارتقاء سلامت... 5

چارچوب فعاليتهاي ارتقاء سلامت... 5

پیش نیازهای ارتقاء سلامت... 5

قلمرو ارتقاء سلامت... 5

ديدگاه بوم شناختی در ارتقاء سلامت... 5

توانمندسازی در ارتقاء سلامت... 5

توانمندسازي فردي، توانمندسازي جامعه و تعيين کنندگي متقابل   5

صلاحيتهاي لازم براي مجريان ارتقاء سلامت... 5

راهبردهای ارتقاء سلامت و مثالهای مرتبط.. 5

نقش آموزش بهداشت در ارتقاء سلامت... 5

اصطلاحات رایج در ارتقاء سلامت... 5

اهداف و ارزشها در ارتقاء سلامت... 5

مقدمه فصل.. 5

اهداف ارتقاء سلامت... 5

تحلیل اهداف و ارزشها در ارتقاء سلامت... 5

1. رویکرد پزشکی15

2. رویکرد تغییر رفتار 15

3. رویکرد آموزشی25

4. رویکرد مراجع محوری35

5. رویکرد تغییر اجتماعی15

شناسایی نیازها و اولویتها در ارتقاء سلامت... 5

مقدمه فصل.. 5

اهمیت شناسایی و اولویت بندی نیازها در ارتقاء سلامت    5

انواع نیازها در ارتقاء سلامت... 5

شناسایی نیازها در ارتقاء سلامت... 5

داده ها و اطلاعات مورد استفاده در امر شناسایی نیازها در ارتقاء سلامت    5

ارزیابی نیازها در ارتقاء سلامت... 5

روشهاي ارزیابی نیازهای جامعه: روشهای اولیه جمع آوری اطلاعات    5

رویکرد افراد مخبر کلیدی1 :5

رویکرد تبادل نظر اجتماعی1:5

رویکرد فرایند گروه اسمی1:5

روش دلفی1:5

رویکرد بررسی1:5

تعیین اولویت ها در ارتقاء سلامت... 5

برنامه ریزی و ارزشیابی در ارتقاء سلامت... 5

مقدمه فصل.. 5

اهمیت برنامه ریزی در ارتقاء سلامت... 5

مراحل برنامه ریزی در ارتقاء سلامت... 5

ارزشیابی در ارتقاء سلامت... 5

مکانهای کليدي در ارتقاء سلامت... 5

مقدمه فصل.. 5

مکانهای موجود برای انجام مداخلات ارتقاء سلامت 15

ارتقاء سلامت در محلهاي کار. 5

ارتقاء سلامت در مدارس... 5

ارتقاء سلامت در بخش مراقبتهاي بهداشتي اوليه و بيمارستانها5

ارتقاء سلامت در محله 5

کنفرانس های بین المللی ارتقاء سلامت... 5

مقدمه فصل.. 5

کنفرانس اتاوا کانادا5

کنفرانس آدلايد استراليا5

کنفرانس بين المللي ساندزوال سوئد 5

کنفرانس بين المللي جاکارتاي اندونزي.. 5

کنفرانس بين المللي مکزيکوسيتي.. 5

کنفرانس بين المللي بانکوک.... 5

کنفرانس بین المللی نیروبی ( کنیا)5

الگوهای ارتقاء سلامت... 5

مقدمهفصل.. 5

اهمیت استفاده از تئوری در مداخلات ارتقاء سلامت و آموزش بهداشت    5

مجموعه سه عنصري یا الگوی تاناهیل در ارتقاء سلامت15

 الگوي تونيز15

الگوي بيتي25

الگوي کاپلان و هولند15

الگوی ارتقاء سلامت پندر. 5

تئوری شناخت اجتماعی.. 5

ب: شناختها و احساسات ويژه رفتاري45

منابع خودکارامدي :5

رشد خودکارامدی در انسان:5

عوامل موثر در ايجاد خودکارامدی در مددجويان عبارتند از :5

خودکارمدي در زمينه ارتقاء سلامت و آموزش بهداشت    5

ج: پيامدهاي رفتاري 25

الگوهای برنامه ریزی در ارتقاء سلامت... 5

مقدمه فصل.. 5

الگوی پرسيد پروسيد.. 5

مرحله اول: مرحله تشخيص اجتماعی و تحليل موقعيتی 5

الگوي رويکرد چند سطحي در سلامت جامعه. 5

الگوي رویکرد برنامه ریزی شده در سلامت جامعه. 5

 ارتباطات در ارتقاء سلامت... 5

 مقدمه فصل.. 5

اهمیت ارتباطات در ارتقاء سلامت جامعه. 5

تعريف ارتباط بهداشتي.. 5

اجزاء ارتباط.. 5

عوامل مخل ارتباطات... 5

ملاکهاي موثر بودن ارتباط.. 5

عوامل موثر در يک ارتباط موفق.. 5

الف: گشودگي15

ب: همدلي15

ج: حمايتگري35

د: مثبت گرايي15

ح: تساوي23. 5

برنامه ريزي در ارتباط بهداشتي.. 5

مراحل برنامه ريزي در ارتباط بهداشتي.. 5

فهرست منابع:5       

نمودار تغییر قیمت