google-site-verification=BXEvBwgLLf1nLiquuSvKhxvUxKLBypmdr_JSue2w7Js
menuordersearch
oumghandisheh.ir

موقعیت جغرافیایی کویر ورامین

مشاهده سبد خرید

تومان
linkedininstagraminstagramaparatlenzorpinterestcloobtwiter
اندیشه خود را ماندگار کنید 02188102775
heder
چهارشنبه پنجم دی ۹۷
(0)
(0)
موقعیت جغرافیایی کویر ورامین

موقعیت جغرافیایی کویر ورامین

بیابانزایی و بیابانزدایی: aesrf nction

بیابانی شدن پدیدهای است که در اثر عملکرد نادرست انسانی در طبیعت پدید میآید بیابانزایی  یکی از شیوه ‌‌‌‌های تخریب خاک در مناطق خشک، نیمه خشک وکم رطوبت است که بر اثرعوامل  مختلف شامل: تغییرآب وهوا و فعالیت‌‌‌‌های انسانی ازاعمالی که منجربه بیابانزایی میشود،اشاره کرد.

عوامل تهديدکننده بيابانزدايي:

عواملي طبيعي و جغرافيايي چون گرماي شديد، نوسانهاي جوي، خشکسالي، فرسايش آبي وبادي و نيز به موازات آن اقدامات انساني چون چراي بيرويه و نبود تعادل دام و مراتع، بهره برداريغيراصولي و چراي گوسفندان جنگلها انجام عمليات نادرست کشاورزي، تبديل اراضي بهمسکوني و جادهسازي و استفاده بيرويه از منابع سفرههاي آب زيرزميني، استخراج معادن،آبياري زمين با آب شور و از بين بردن گياهان با آتش سوزي پديده بيابانيزايي را تشديد ميکنند.خطراتی که انقراض گونه‌‌‌‌های گیاهی و جانوری، زمین وانسان راتهدید میکند!   

پيشينه مقابل با بيابانزايي در دوره قاجاری: پيشينه مقابل با بيابانزايي و پیشگیری از اراضی کویرو شوره زار حاشیهی خوارو ورامین از سال 1326 ه.ق دوره احمدشاه قاجاریه میرسد که از طرفوزارت فلات وتجارت و فوائد عامه در 14 ماده پیشنهادی به مجلس ملی که ریاست آن مرتضیقلیخان صنیعالدوله بوده شد. است.

پيشینه مقابل با بيابانزدايي از دوره پهلوی تا جمهوری اسلامی:

آغاز جلوگیري از شن‌‌‌‌های روان از سال 1344 زماني که حرکت شنهاي روان معضلي براي ترددقطارها مشهد شد و ازحرکت قطار جلوگيري ميکرد شروع شد که روزانه 100 کارگر براي حل اينمشکل، گروهي به نام شن روب در طرفين ريلهاي مستقر  شدند. تا شنها را از روي ريل پاک کنند اين کار مقطعي بوده و نتيجهاي در برنداشت تا اینکهسرانجام سال 1354 دولت پهلوي تصميم گرفتند برای جلوگيري از شنهاي روان در کویرحفاظتشده منطقه ورامین با ایستگاه 23000 هکتاری اراضی جنگلکاری دستکاشت و 10000 هکتارگونه‌‌‌‌های تاغ و آترپسیلکس آغاز شده و با اجرای طرح‌‌‌‌های احیای مناطق بیابانی و حفظ خاک ومبارزه با پیشروی کویر بهطور جدی واساسی با تبدیل ماسه زارها به جنگل‌‌‌‌های دست کاشت بهمساحت و ایجاد فضای سبز که به صورت کمربندی با پهنای قابل ملاحظهای از حاشیه کویر درجنوب و شرق ورامین را در برگرفته تاثیر فوقالعادهای مطلوب به اوضاع اقلیمی منطقه ورامینحتی تهران است. فعلی) و تاسیس ایستگاه‌‌‌‌های متعد و تحقیقات وسیع همه جانبه مبتنیبرروش علمیتر در این زمینه بخصوص تثبیت شن‌‌‌‌های روان داشته باشیم.

امید است که در سال‌‌‌‌های آتی با استقرار سازمان منابع طبیعی در منطفه ورامین باشم تا باهمکار منابع طبيعي دست به توسعه بيولوژيکي قابل قبولی بزنند هر چند در چند سال اخیرکار‌‌‌‌های خوبی به خصوص شرق ورامین انجام گرفت. از اينرو دوایستگاه  تثبيت شن در منطقه به مساحت 12000 هزار هکتار تاغ در محلهاي ابردژ و آبشور

که در حال حاضر هم فعاليت ميکنند، مستقر شد و به کاشت نهالها و حفاظت مختلف پرداختندکه سازگار با محيط باشد  از جمله گونه گياهان تاغ بهترين گزينه براي جلوگيری از شنهاي روان وبا اقليم آبوهواي منطقه بود. با اين کار دولت وقت توانست مشکل شنهاي روان را در منطقه بهکلي حل کند از آن سال تاکنون سالانه 100 تا 150هکتار تاغ کاري روز به روز شنهاي روان کمترشده تا جاي که 3500 هکتار از اراضي بياباني تبديل آن به مزارع کشاورزي ايجاد 4000 شغلمستقيم و غيرمستقيم و همچنين ايجاد 15000 هزار هکتار جنگلي دستکاشت بياباني اميدزندگي را با رونق کشاورزي در منطقه دو چندان ساخته است. از اين رو تغيير بزرگي نظر هر بازديدکننده خارجي را به خود جلب ميکند. از جمله نمايندگان سازمان فايو و ملل متحد که در تاريخ3ـ1391 از فعاليتهاي بيابانزايي در منطقه ابردژ ورامین ديدن کردند. سالانه 250 ميليون تومانبراي35 هزار هکتار از اراضي با دو حلقه چاه آبياري در نظر گرفتند. هرساله شاهد بخشی ازاراضی قابل استفاده از منظر انتفاع از بین میروند. [2]که این به معنای افزایش روند بیابانی شدناراضی است نابودی پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی و بیدفاع گذاشتن خاک در مواجه با سیلابو باد منجر به افزایش سیل‌‌‌‌های مخرب و طوفان‌‌‌‌های شدید حاصل شیوه‌‌‌‌های نادرست بهرهبرداری ازطبیعت است که خود نیز نابسامانیهاو درماندگی‌‌‌‌های اجتماعی اقتصادی و اکولوژیکی دیگری رابدنبال دارد. اولویت اصلاحی مبارزه با این پدیده، پیشگیری از تخریب زمینهایی است که هنوز بهطور کامل تخریب نشدهاند یا میزان تخریب در آنها کم است، این در حالی است که، برای اراضیتخریب شده نیز باید برنامه‌‌‌‌های اصلاحی در نظر گرفت گرچه هرسال متولیان و مجریان تلاشهزینه زیادی برای حفظ و نگهداری اراضی جنگلی و مرتعی و حوزه‌‌‌‌های آبخیز اعمال میکنند اماچون این تلاشها به عزم و اراده ملی و همگانی تبدیل نشده، همواره سرعت تخریب منابع طبیعیبیش از تلاش‌‌‌‌های صورت گرفته برای اصلاح و سازندگی بوده است. 

 

بخشی از کتاب سیمای پارک ملی جوادآباد ورامین

اثر : علی رضا تاجیک

استفاده از مطلب با ذکر منبع بلامانع است

http://www.nashrenazari.com

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
جستجو
logo-samandehi